Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 580 067, 0918 707 100

Kronika školy

Pondelok 23. 7. 2018

KRONIKA ŠKOLY

 

aktuálne dianie počas školského roka nájdete na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 23.7.2018)
Viktória Tomčíková (9)
Zajtra (Utorok 24.7.2018)
Adrián Kojdiak (5)
Matúš Ondrejka (8)
Rebeka Stopková (2)
Adam Ďurišík (3)
Vladimír Kmeť (8)
Pozajtra (Streda 25.7.2018)
Jakub Brestovič (6)
Jakub Hasák (4)
Jakub Kupčo (9)
Jakub Moravčík (5)
Jakub Málik (7)
Jakub Ondrejka (2)
Jakub Rybák (5)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Školský rok 2017/2018 slávnostne ukončíme 29.6.2018 o 8:00 v divadelnej miestnosti v budove na Štiavnickej ceste 80. Po skončení dostanú deti v triedach vysvedčenie a rozídu sa domov o 9:30. Školský klub bude v prevádzke do 15:00.

 • Spolupráca DOTYK - LYONESS - Obrázok 1

  Milí rodičia a priaznivci združenia DOTYK,

   

  od tohto školského roka sme nadviazali spoluprácu s najväčším nákupným spoločenstvom na svete. Združenie DOTYK sa stalo obchodným partnerom spoločnosti LYONESS.

   

  Zavádzame náš vernostný program prostredníctvom Cashback karty DOTYK.

  Táto atraktívna a užitočná karta je využiteľná nielen pri platbách v SZUŠ a SZŠ, ale hlavne pri vašom každodennom nakupovaní v mnohých obchodoch a krajinách po celom svete. Znamená to, že vy, milí rodičia a priatelia ušetríte a zároveň podporíte až 1% náš DOTYK. Je známe, že na našu činnosť potrebujeme nemalé finančné prostriedky. Raz je to školné, inokedy vás žiadame o príspevok na kostýmy, autobus alebo na organizáciu akcie. Píšeme Žiadosti o dotácie, žiadame o 2% z dane, zháňame sponzorov atď.

 • Vážení rodičia!

  V minulom školskom roku sme na vaše príspevky na rodičovský účet mohli pre naše deti pripraviť veľa akcií, na ktoré budú mať pekné spomienky, nakúpili didaktické pomôcky a literatúru. Na plenárnom rodičovskom združení 13.9.2017 bol pre tento školský rok odsúhlasený príspevok na rodičovský účet v nezmenenej výške 20 eur na dieťa, 10 eur na druhé dieťa z rodiny a 0 eur na tretie dieťa z rodiny. Prosím vás o jeho uhradenie do konca novembra na číslo účtu: IBAN: SK83 0200 0000 0029 4766 3359    SWIFT (BIC): SUBASKBX . Do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa. Ďakujeme

 • Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2017/2018 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: SK0802000000002275420759, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný –  pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, resp. na ústrižku v žiackej knižke.

  Pokiaľ SŠKD navštevujú súrodenci, zákonný zástupca za jedno dieťa platí plnú sumu, ďalšie dieťa má zľavu 50%, tretie zľavu 75%

 • V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

  • budova na Štiavnickej ceste (2. stupeň) sa otvára pre žiakov o 7,00 ( v prípade, že rodič potrebuje priviesť žiaka skôr, môže využiť služby školského klubu detí – od 6,00 na Bystrickej ceste – v tomto prípade rodič súhlasí s prechodom žiaka do druhej budovy bez dozoru pedagóga) – dovtedy je za dieťa zodpovedný rodič
  • v čase od 7,00 do
 • Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Kudlička Michal 0911123055

  2. ročník: p. Jánošová Simona 0915837963

  3. ročník: p.Črepová Miriam  0918780054

  4. ročník: p. Dúhová Barbora 0944555880

  5. ročník: p. Kríženecký Ivan 0948515622

 • Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

   

   

 •  

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

   

  Systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity

  1. V škole vytvárame pozitívnu klímu.
  2. Medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi prebieha
 • OZNAM

  Vážení rodičia!

  V prípade vášho záujmu, máte možnosť zmeniť stomatológa pre svoje dieťa. Je ním MUDr. Jáger Dionýz, ktorý má ambulanciu na ulici Plavisko 43 ( vedľa budovy internátu Katolíckej univerzity) Telefonický kontakt: 044/4398458 - telefonovať môžte v pondelok, utorok, stredu a  v piatok v dopoludňajších hodinách.

 • Kritéria hodnotenia 2. stupeň
  28. 10. 2009

  Slovenský jazyk a literatúra:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74 % - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný


  Diktáty počet chýb:
  0 – 1 chyba – výborný
  2 – 3 chyby - chválitebný
  4 – 7 chyby - dobrý
  8 - 10 chýb - dostatočný
  11 a viac chýb – nedostatočný

  Matematika a prírodovedné predmety:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

  Anglický jazyk a ruský jazyk:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 70% - chválitebný
  69% - 50% - dobrý
  49% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 580 067, 0918 707 100

Fotogaléria