Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Nedeľa 29. 11. 2015

KRONIKA ŠKOLY

 

aktuálne dianie počas školského roka nájdete na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

 

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 30.11.2015)
Andrej Chomist (2)
Andrej Gavura (7)
Andrej Šatan (3)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vás upozorniť, že v dňoch 21.12.2015 a 22.12.2015 sa z dôvodu rekonštrukcie v školskej jedálni nevarí.

  Vedúca ŠJ

 • Prevádzka SŠKD v decembri 2015

  Vedenie Súkromného školského klubu detí, Štiavnická cesta 80, Ružomberok (ďalej len „SŠKD“ ) oznamuje, že dňa 11.12.2015 bude SŠKD z organizačných dôvodov v prevádzke do 15.00 hod.

  Dňa 15.12.2015 bude SŠKD v prevádzke do 16.00 hod. z dôvodu konania Vianočného jarmočku v budove Súkromnej základnej školy na Štiavnickej ceste č. 80 v Ružomberku. Na jarmoček ste samozrejme srdečne pozvaní.

 • Stravné lístky - december 2015

    OZNAM !

          Poukážky na stravu na mesiac DECEMBER2015 vydávam:

            Šj Bystrická cesta 14 .

  27.november - piatok     - od 07,30 hod. - 14,30hod.

 • Deň otvorených dverí

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pokiaľ máte záujem zúčastniť sa vyučovania, deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 2.12.2015 počas prvých dvoch vyučujúcich hodín.

 • RODIČOVSKÝ ÚČET

  Vážení rodičia!

  V minulom školskom roku sme na vaše príspevky na rodičovský účet mohli pre naše deti pripraviť veľa akcií, na ktoré budú mať pekné spomienky, nakúpiť didaktické pomôcky a literatúru. Na plenárnom rodičovskom združení 16.9.2015 bol pre tento školský rok odsúhlasený príspevok na rodičovský účet v nezmenenej výške 20 eur na dieťa, 10 eur na druhé dieťa z rodiny a 0 eur na tretie dieťa z rodiny. Prosím vás o jeho uhradenie do konca novembra na číslo účtu: SK83 0200 0000 0027 9556 7359. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa. Ďakujeme

 • OZNAM SŠKD

  Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2015/2016 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: 2275420759/0200, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný –  pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, resp. na ústrižku v žiackej knižke.

 • Pravidlá dochádzky do školy

  V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Odhlasovanie žiakov z obedov

  Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

  Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

 • Triedni dôverníci

  Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p.Črepová Miriam  0918780054

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria