Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Kronika školy

Nedeľa 1. 5. 2016

KRONIKA ŠKOLY

 

aktuálne dianie počas školského roka nájdete na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

 

 

 

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • OZNAM !

               Poukážky na stravu na mesiac MÁJ 2016 vydávam:  

   

  ŠJ Bystrická cesta 14:

 • Vážení rodičia!

  Stretnutie rodičov žiakov našej školy sa uskutoční v stredu 27.4.2016 o 15:30 pre rodičov žiakov II.stupňa v priestoroch školy na Štiavnickej ceste a o 16:00 pre rodičov žiakov I.stupňa v priestoroch školy na Bystrickej ceste. Účasť nutná.

 • Vedenie Súkromného školského klubu detí, Štiavnická cesta 80, Ružomberok (ďalej len „SŠKD“ ) oznamuje, že dňa 22.4.2016 (piatok) bude SŠKD z organizačných dôvodov v prevádzke do 15.30 hod.

  Ďakujeme za pochopenie.

  S pozdravom,

  Váš tím SŠKD

 • Vážení rodičia,

  zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční 1. apríla 2016 v čase od 14:00 do 18:00 v budove SZŠ na Bystrickej ceste 192 (oproti predajni Lidl)

   

 • Vážení rodičia!

  V uplynulom školskom roku sme od Vás obdržali vo forme 2% z dane balík finančných prostriedkov, vďaka ktorým sme mohli pre Vaše a naše deti zakúpiť tablety a inovovať počítačové vybavenie v učebniach na druhom stupni. V tomto roku by sme radi za vyzbierané prostriedky inovovali počítačové vybavenie v učebni na prvom stupni. Keďže sa blíži obdobie, v ktorom sa budete rozhodovať, kam Vaše 2% venujete, prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne. Potrebné tlačivo je zverejnené na našej webovej stránke http://www.dotyk.eu/szs-rk/legislativa/dokumenty.html alebo si ho môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pokiaľ máte záujem zúčastniť sa vyučovania, deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 9.3.2016 počas prvých dvoch vyučovacích hodín.

 • Vážení rodičia!

  V minulom školskom roku sme na vaše príspevky na rodičovský účet mohli pre naše deti pripraviť veľa akcií, na ktoré budú mať pekné spomienky, nakúpiť didaktické pomôcky a literatúru. Na plenárnom rodičovskom združení 16.9.2015 bol pre tento školský rok odsúhlasený príspevok na rodičovský účet v nezmenenej výške 20 eur na dieťa, 10 eur na druhé dieťa z rodiny a 0 eur na tretie dieťa z rodiny. Prosím vás o jeho uhradenie do konca novembra na číslo účtu: SK83 0200 0000 0027 9556 7359. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa. Ďakujeme

 • Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2015/2016 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: SK0802000000002275420759, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný –  pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, resp. na ústrižku v žiackej knižke.

 • V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria