Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Sobota 5. 9. 2015

KRONIKA ŠKOLY

kronika školy 2014/2015: http:/kronikaskoly5.wordpress.com

aktuálne dianie počas školského roka nájdete aj na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

kronika školy 2013/2014: http://kronikaskoly4.wordpress.com/

kronika školy 2012/2013: http://kronikaskoly3.wordpress.com/

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 6.9.2015)
Ing. Jozef Macko, PhD.
Pozajtra (Pondelok 7.9.2015)
Tomáš Torous (4)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • OZNAM SŠKD

  Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2015/2016 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: 2275420759/0200, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný –  pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, resp. na ústrižku v žiackej knižke.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 o 8:00 v divadelnej miestnosti v budove II. stupňa na Štiavnickej ceste 80. Nezabudnite si priniesť prezuvky. V prípade záujmu bude školský klub pre žiakov I. stupňa v prevádzke do 15:00. Školská jedáleň v tento deň nevarí. V prípade, že Vaše dieťa ostane v školskom klube, je nutné, aby ste mu zabezpečili stravu a pitný režim.

 • Stravné lístky - SEPTEMBER 2015

  OZNAM !

          Poukážky na stravu na mesiac SEPTEMBER 2015 vydávam:

          Šj Bystrická cesta 14

  26.august – streda -   od 08,00 hod. - 14.30hod.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015

  Vážení rodičia a žiaci,

  slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015 bude 30.6.2015 o 8:00 v divadelnej miestnosti na Štiavnickej ceste 80. Následne sa žiaci presunú do tried, kde im budú vydané vysvedčenia za tento školský rok.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  posledný deň na odhlasovanie obedov je piatok 26.6.2015 do 7:30. Prípadné preplatky Vám budú vrátené v piatok 26.6.2015 v čase od 11:30 do 13:30 a v pondelok 29.6.2015 v čase od 11:30 do 14:30. V prípade, že si preplatok nevyzdvihnete, bude presunutý do budúceho školského roka.

 • Pravidlá dochádzky do školy

  V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Vytvoriť modernú školu je riadna fuška – napriek tomu sme tu už 10 rokov.

  Snáď každý z nás si matne spomenie na okamih, keď sme ako deti vystupovali na vysoký kopec a niekde v polovici cesty sme sa ohliadli, aby sme videli cestu, ktorú sme prešli. Niečo podobné v tomto období nepochybne prežíva PaedDr. Elena Šlávková spolu s ľuďmi, ktorí stoja pri nej v čase, keď si pripomíname 10. výročie zrodenia Súkromnej základnej školy v Ružomberku.

 • Odhlasovanie žiakov z obedov

  Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • Triedni dôverníci

  Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Barbora Dúhová 0944555880

 • Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

  Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria