Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Sobota 6. 2. 2016

KRONIKA ŠKOLY

 

aktuálne dianie počas školského roka nájdete na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 6.2.2016)
Zajtra (Nedeľa 7.2.2016)
Vanda Kmeťová (8)
Pozajtra (Pondelok 8.2.2016)
Zoja Pribilovičová (9)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 •  

  Milí rodičia!

  Iste i Vy sledujete úsilie pedagogických zamestnancov na celom Slovensku vzbudiť vo vláde záujem o riešenie problémov v školstve, ktoré sa nakopili za posledných niekoľko rokov a ktorých riešenie sa neustále odkladalo. Nastal čas opäť sa razantnejšie postaviť za naše požiadavky a preto veríme, že nás pochopíte a podporíte. Z tohto dôvodu bude Súkromná základná škola a Súkromný školský klub detí v dňoch

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pokiaľ máte záujem zúčastniť sa vyučovania, deň otvorených dverí sa uskutoční v stredu 9.3.2016 počas prvých dvoch vyučovacích hodín.

 • Vážení rodičia,

  v pondelok 25.1.2016 bude Súkromná základná škola z dôvodu vyhlásenia ostrého štrajku zatvorená. V tento deň budú Vaše deti odhlásené aj zo stravy v školskej jedálni. Vyučovanie začne v  utorok 26.1.2016.

  Ďakujeme za porozumenie a podporu, ktorú ste nám mnohí prejavili.

 • Vážení rodičia!

  V minulom školskom roku sme na vaše príspevky na rodičovský účet mohli pre naše deti pripraviť veľa akcií, na ktoré budú mať pekné spomienky, nakúpiť didaktické pomôcky a literatúru. Na plenárnom rodičovskom združení 16.9.2015 bol pre tento školský rok odsúhlasený príspevok na rodičovský účet v nezmenenej výške 20 eur na dieťa, 10 eur na druhé dieťa z rodiny a 0 eur na tretie dieťa z rodiny. Prosím vás o jeho uhradenie do konca novembra na číslo účtu: SK83 0200 0000 0027 9556 7359. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte meno dieťaťa. Ďakujeme

 • Vážení zákonní zástupcovia, výška príspevku na chod Súkromného školského klubu detí pre školský rok 2015/2016 je 10,-€/dieťa/mesiac.

  Sumu je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu: 2275420759/0200, KS: 302, Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa.

  Variabilný symbol má pridelený každé dieťa vlastný –  pozrieť si ho treba na nástenke v šatni na prvom stupni, resp. na ústrižku v žiackej knižke.

 • V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

 • Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p.Črepová Miriam  0918780054

 •  

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria