Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Štvrtok 28. 8. 2014

KRONIKA ŠKOLY

kronika školy 2013/2014: http://kronikaskoly4.wordpress.com/

aktuálne dianie počas školského roka nájdete aj na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

kronika školy 2012/2013: http://kronikaskoly3.wordpress.com/

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 28.8.2014)
Paula Mišovičová (8)
Sebastián Šatan (8)
Zajtra (Piatok 29.8.2014)
Nikola Breyerová (5)
Nikola Legerská (5)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Začiatok školského roka 2014/2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude v utorok 2.septembra 2014 o 8:00 v budove na Štiavnickej ceste 80. Po ukončení slávnostného otvorenia pôjdu žiaci II.stupňa domov, žiaci I.stupňa sa presunú do tried, kde budú do 11:30. Obed v tento deň nie je. Nezabudnite si priniesť prezuvky!

  V stredu 3. septembra 2014 si prineste školské tašky, na prvých troch vyučovacích hodinách budete dostávať pomôcky na vyučovanie a učebnice, potom budeme pokračovať podľa rozvrhu, ktorý je na tejto stránke.

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     OZNAM !

  Poukážky na stravu na mesiac SEPTEMBER  2014

  vydávam: 

  Šj Bystrická cesta 14

  25. august -  pondelok- od 08.00hod.- 15.00hod.

  26.august     –  utorok  -    od 10.00hod. -  16.00hod.

  02. september- utorok -    od 08.00hod. -  14.00 hod.

 • Milí žiaci,

  želáme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, riadne si oddýchnite, načerpajte dostatok energie a stretneme sa opäť 2.septembra 2014.

 • Odhlasovanie žiakov z obedov

  Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • DOD - máj

  Pokiaľ sa zaujímate o priebeh výučby v našej škole, môžete svoju dávku zvedavosti  prísť naplniť počas DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 7.mája 2014 cez prvé dve vyučovacie hodiny a nazrieť môžete do všetkých tried. Dvere sú Vám otvorené.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Triedni dôverníci

  Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Ivan Kríženecký  0948515622

 • Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

  Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

 • Smernica šikanovanie

   

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

 • OZNAM

  Vážení rodičia!

  V prípade vášho záujmu, máte možnosť zmeniť stomatológa pre svoje dieťa. Je ním MUDr. Jáger Dionýz, ktorý má ambulanciu na ulici Plavisko 43 ( vedľa budovy internátu Katolíckej univerzity) Telefonický kontakt: 044/4398458 - telefonovať môžte v pondelok, utorok, stredu a  v piatok v dopoludňajších hodinách.

 • Kritéria hodnotenia 2. stupeň

  28. 10. 2009

  Slovenský jazyk a literatúra:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 60% - dobrý
  59% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný


  Diktáty počet chýb:
  0 – 1 chyba – výborný
  2 – 3 chyby - chválitebný
  4 – 7 chyby - dobrý
  8 - 10 chýb - dostatočný
  11 a viac chýb – nedostatočný

  Matematika a prírodovedné predmety:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

  Anglický jazyk a ruský jazyk:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 55% - dobrý
  54% - 35 % - dostatočný
  34% - 0% - nedostatočný

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria