Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Štvrtok 30. 7. 2015

KRONIKA ŠKOLY

kronika školy 2014/2015: http:/kronikaskoly5.wordpress.com

aktuálne dianie počas školského roka nájdete aj na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

kronika školy 2013/2014: http://kronikaskoly4.wordpress.com/

kronika školy 2012/2013: http://kronikaskoly3.wordpress.com/

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 30.7.2015)
Jakub Moravčík (3)
Zajtra (Piatok 31.7.2015)
Monika Stachová (4)
Simona Stachová (4)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015

  Vážení rodičia a žiaci,

  slávnostné ukončenie šk. roka 2014/2015 bude 30.6.2015 o 8:00 v divadelnej miestnosti na Štiavnickej ceste 80. Následne sa žiaci presunú do tried, kde im budú vydané vysvedčenia za tento školský rok.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  posledný deň na odhlasovanie obedov je piatok 26.6.2015 do 7:30. Prípadné preplatky Vám budú vrátené v piatok 26.6.2015 v čase od 11:30 do 13:30 a v pondelok 29.6.2015 v čase od 11:30 do 14:30. V prípade, že si preplatok nevyzdvihnete, bude presunutý do budúceho školského roka.

 • Pravidlá dochádzky do školy

  V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Vytvoriť modernú školu je riadna fuška – napriek tomu sme tu už 10 rokov.

  Snáď každý z nás si matne spomenie na okamih, keď sme ako deti vystupovali na vysoký kopec a niekde v polovici cesty sme sa ohliadli, aby sme videli cestu, ktorú sme prešli. Niečo podobné v tomto období nepochybne prežíva PaedDr. Elena Šlávková spolu s ľuďmi, ktorí stoja pri nej v čase, keď si pripomíname 10. výročie zrodenia Súkromnej základnej školy v Ružomberku.

 • Odhlasovanie žiakov z obedov

  Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • Triedni dôverníci

  Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Barbora Dúhová 0944555880

 • Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

  Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

 • Smernica šikanovanie

   

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

 • Kritéria hodnotenia 2. stupeň

  28. 10. 2009

  Slovenský jazyk a literatúra:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 60% - dobrý
  59% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný


  Diktáty počet chýb:
  0 – 1 chyba – výborný
  2 – 3 chyby - chválitebný
  4 – 7 chyby - dobrý
  8 - 10 chýb - dostatočný
  11 a viac chýb – nedostatočný

  Matematika a prírodovedné predmety:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

  Anglický jazyk a ruský jazyk:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 55% - dobrý
  54% - 35 % - dostatočný
  34% - 0% - nedostatočný

 • OZNAM

  Vážení rodičia!

  V prípade vášho záujmu, máte možnosť zmeniť stomatológa pre svoje dieťa. Je ním MUDr. Jáger Dionýz, ktorý má ambulanciu na ulici Plavisko 43 ( vedľa budovy internátu Katolíckej univerzity) Telefonický kontakt: 044/4398458 - telefonovať môžte v pondelok, utorok, stredu a  v piatok v dopoludňajších hodinách.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria