Navigácia

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Utorok 21. 4. 2015

KRONIKA ŠKOLY

kronika školy 2014/2015: http:/kronikaskoly5.wordpress.com

aktuálne dianie počas školského roka nájdete aj na facebooku: facebook.com/dotykruzomberok

kronika školy 2013/2014: http://kronikaskoly4.wordpress.com/

kronika školy 2012/2013: http://kronikaskoly3.wordpress.com/

 

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 23.4.2015)
Štefan Longauer  (9)
Samuel Mikuš (1)

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Pravidlá dochádzky do školy

  V poslednom období sa vyskytli problémy s rešpektovaním pravidiel dochádzky do školy, preto sme sa rozhodli rodičom a žiakom dohodnuté pravidlá pripomenúť.

 • Darujte svoje 2%

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS. V uplynulom školskom roku sme od Vás obdržali vo forme 2% z dane balík finančných prostriedkov, vďaka ktorým sme mohli pre Vaše a naše deti zakúpiť stolnotenisový stôl, stavebnice, učebné pomôcky na prírodovedné predmety, nové knižky do školskej knižnice. V tomto roku by sme radi za vyzbierané prostriedky zakúpili tablety a inovovali počítačové vybavenie v učebniach na prvom i druhom stupni. Keďže sa blíži obdobie, v ktorom sa budete rozhodovať, kam Vaše 2% venujete, prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne.V prípade záujmu, stiahnite si prosím tlačivo, dajte ho vypísať vašim ekonómom a následne ho pošlite po vašom dieťati do školy.

 • Vytvoriť modernú školu je riadna fuška – napriek tomu sme tu už 10 rokov.

  Snáď každý z nás si matne spomenie na okamih, keď sme ako deti vystupovali na vysoký kopec a niekde v polovici cesty sme sa ohliadli, aby sme videli cestu, ktorú sme prešli. Niečo podobné v tomto období nepochybne prežíva PaedDr. Elena Šlávková spolu s ľuďmi, ktorí stoja pri nej v čase, keď si pripomíname 10. výročie zrodenia Súkromnej základnej školy v Ružomberku.

 • DOD - máj

  Pokiaľ sa zaujímate o priebeh výučby v našej škole, môžete svoju dávku zvedavosti  prísť naplniť počas DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  6.mája 2015 cez prvé dve vyučovacie hodiny a nazrieť môžete do všetkých tried. Dvere sú Vám otvorené.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Odhlasovanie žiakov z obedov

  Dieťa sa z obedu odhlasuje vopred vhodením podpísaného stravného lístka do schránky v priestoroch školskej jedálne (možnosť odhlásenia aj na viac dní). V prípade náhleho onemocnenia dieťaťa, alebo inej nepredvídateľnej situácie môžte vaše dieťa odhlásiť telefonicky do 7:30 príslušného dňa (okrem posledného dňa v mesiaci) na telefónnom čísle 0918580067 - Mgr. Buchta

 • Triedni dôverníci

  Vážení rodičia.
  Na plenárnom rodičovskom združení ste si spomedzi seba vybrali triednych dôverníkov, preto Vás prosíme, aby ste všetky zaujímavé pripomienky na zlepšenie vyučovacieho procesu, prípadne pripomienky týkajúce sa mimoškolského vyučovania, teda SŠKD, adresovali práve im. Radi uvítame všetky podnetné návrhy.

  1. ročník: p. Barbora Dúhová 0944555880

 • Výskyt vší u detí ( pedikulóza )

  Vážení rodičia, nakoľko bol v škole zistený výskyt pedikulózy (zavšivenie), je nevyhnutné vykonať dezinsekciu naraz u všetkých členov domácnosti. Viac informácií: tu

 • Smernica šikanovanie

   

  Vnútorná smernica riaditeľa školy číslo...

  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v zmysle

  Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R

  z 28. marca 2006

   

  Základným princípom našej školy je : „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

 • Kritéria hodnotenia 2. stupeň

  28. 10. 2009

  Slovenský jazyk a literatúra:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 60% - dobrý
  59% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný


  Diktáty počet chýb:
  0 – 1 chyba – výborný
  2 – 3 chyby - chválitebný
  4 – 7 chyby - dobrý
  8 - 10 chýb - dostatočný
  11 a viac chýb – nedostatočný

  Matematika a prírodovedné predmety:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 75% - chválitebný
  74% - 55% - dobrý
  54% - 30 % - dostatočný
  29% - 0% - nedostatočný

  Anglický jazyk a ruský jazyk:
  100% - 90% - výborný
  89 % - 80% - chválitebný
  79% - 55% - dobrý
  54% - 35 % - dostatočný
  34% - 0% - nedostatočný

 • OZNAM

  Vážení rodičia!

  V prípade vášho záujmu, máte možnosť zmeniť stomatológa pre svoje dieťa. Je ním MUDr. Jáger Dionýz, ktorý má ambulanciu na ulici Plavisko 43 ( vedľa budovy internátu Katolíckej univerzity) Telefonický kontakt: 044/4398458 - telefonovať môžte v pondelok, utorok, stredu a  v piatok v dopoludňajších hodinách.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola
  Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok
 • 0918 707 100

Fotogaléria